NÄRINGSLIVSDAGEN ♥ MARKNADSPLATS

Näringslivsdagen och Marknadsplats slås ihop och blir eventet EN17 – Eskilstuna Näringsliv 2017. Den 9 februari 2017 är det dags för kommunens näringsliv att inspireras, mingla och belönas för sina framgångar.

Därmed utgår denna webbplats och ersätts av http://eskilstunanaringsliv.se/

På återseende!